l.p.

Imię i nazwisko

funkcja

w KKK

KGW

1

Alina Jeleń

 

Prezes

Koteże

2

Dorota Rózga

 

Wiceprezes

Lubichowo

3

Alicja Ciarkowska

 

Skarbnik

Karszanek

4

Anna Zalewska

 

Sekretarz

Zielona Góra

5

Ewa Piotrowska

 

Członek Zarządu

Pinczyn

6

Maria Piechowska

 

Członek Zarządu

Koźmin

7

Zofia Ebertowska

 

Członek Zarządu

Osieczna

8

Maria Derdowska

 

Członek Zarządu

Mirotki

9

Maria Chyła

 

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

Leśna Jania

10

Bożena Langowska

 

Zastępca

Komisji Rewizyjnej

Kopytkowo

11

Maria Felska

 

Sekretarz

Komisji Rewizyjnej

Bobowo

12

Anna Maleszyk

 

Członek

Komisji Rewizyjnej

Sucumin

13

Sylwia Dąbrowska

 

Członek

Komisji Rewizyjnej

Iwiczno

Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

g. przyjmowanie i odwoływanie członków.

 

Szczegółowe kompetencje władz stowarzyszenia: Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Zarządu reguluje Rozdział IV  Statutu pt. „Władze Stowarzyszenia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia